Printer-friendly version


Procedura logowania na platformę e-learningową:

  1. Dostęp do materiałów multimedialnych jest możliwy po zalogowaniu się (podanie właściwej nazwy użytkownika oraz hasła).

  2. Nazwa użytkownika ma postać: nazwisko-imie (bez polskich znaków), np.: kowalski-jan

  3. Hasło jest podawane przez nauczycieli na pierwszych zajęciach z przedmiotu "Technologia informacyjna".

W przypadku innych problemów z zalogowaniem prosimy o kontakt przez email: info@nauczanie.edu.pl